Baby - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Babysvømmingen

Gruppene for Baby og Småbarn er på St Elisabeth, se kart.  Bassenget er oppvarmet til ca 33 grader. Det er to-tre autoriserte instruktører  og ca 18 deltakere på hver gruppe. Begynnergruppene starter først, kl 1530.

Vi tar opp nye deltakere 4 ganger / år, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.

Før oppstart arrangerer vi et informasjonsmøte for foreldre til alle nybegynnere.

Babysvømmingen er beregnet på foreldre med barn i alderen 2 mnd til 1 1/2 år. Begge foreldre kan være med i bassenget. Til høyre (Babyinfo) finner du litt mere informasjon om babysvømmingen

Aktivitetene for små barn er for målgruppen 1 1/2 – 5 år.  Også på denne gruppa er foreldre (kun en) sammen med barn.  
 

Nikoline 3uker

Linker til:

Aktivitetene varierer litt i timetall, det gjør at prisen for å delta også varierer, men i snitt er kostnadene ca kr 800 for hver aktivitet
Se video om babysvømmingen i Tromsø Svømmeskole (TV-Tromsø).
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen