Dagtidstilbud for baby - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Babysvømmekurs på dagtid
Oppstart på St. Elisabeth Helsehus torsdag 20. april 2017 kl. 13:00-13:30.

Kurset har en varighet på 8 ganger og koster 1200kr. 100 av de går til medlemskap som blant annet dekker forsikring. Det er ikke svømming på 11 mai eller kr.himmelfart (25 mai). Kurset har bare 10 plasser. Det er mulig å ha med to voksne per baby og man kan 'ta igjen' tapte timer dersom det er ledig kapasitet på tilsvarende kurs (første mann til mølla).

Påmelding/spørsmål sendes til kurs.dagtid@tromsosvommeskole.no

Instruktør på kurset vil være Vårin Riibe. Jeg er 37 år gammel, har en bakgrunn som aktiv svømmer, har vært svømmeinstruktør i 23 år og babysvømmeinstruktør i 16 år. Jeg har studert fysioterapi og har fulgt opp tre egne barn med svømming. Jeg er godkjent babysvømmeinstruktør gjennom både Norges svømmeforbund og Norges livredningsforbund og er den instruktøren i Tromsø som har lengst erfaring med babysvømming. I tillegg er jeg en av to instruktører i Norges svømmeforbund som har mulighet til å utdanne babysvømmeinstruktører.  


Jeg ønsker å gi et tilbud med mindre grupper som skal ha fokus på trygghet, kontakt mellom forelder og barn, gi fysisk og psykisk stimulering som gir grunnlag for bedre motorikk, kroppsforståelse, sosiale ferdigheter, språkutvikling og selvstendighet i vann.


Tromsø svømmeskole følger Norges svømmeskole sitt kursopplegg og driver med svømmeopplæring fra baby og til og med det året barnet fyller 12 år. Vi har derfor mulighet til å følge opp barnet over mange år og målet er å skape trygghet, selvstendighet, mulighet til selvberging og gi et godt grunnlag for svømmedyktighet. I tillegg til tilbudet til barn har vi grupper for voksne.
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen