Babyinfo - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Hva er babysvømming?
Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 2 mnd - 1 1/2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten foregår på barnets premisser. Vi vektleggerer lekeaktiviteter som  den nære kontakten mellom foreldre og babyen.
Foreldrene har selv ansvaret for sitt barn når de er i vannet, men det er to instruktører som gir veiledning og råd i vannet. Det har ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge selv om flere tusen babyer har deltatt i slik aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme modell som i Norge, er det rapportert ulykker.
Hovedmålet med å delta på babysvømming er å lære en baby å være trygg over og under vann, samt å øve selvstendighet i vann. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming.

Gode grunner til å delta på babysvømming:

  • Det er gøy!
  • Familien kan drive med en aktivitet sammen
  • Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
  • Vann er et element der man kan bevege seg lett. En har også stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land.
  • I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. Det er også sosialt og man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
  • Babysvømming gir familien en sosial stund, med ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann.

Når kan man starte med babysvømming?
I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6-8 uker, og 4 kg (gjelder babys alder og vekt). Er temperatur og hygieniske forhold gunstige, trenger man altså ikke å sette noen nedre grense.
Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege. Vi ber dere også informere instruktøren i slike tilfeller.

Dykking !
Det blir fokusert mye på dykking i forbindelse med babysvømming, men dykkingen er bare en liten del av aktiviteten.
Det er viktig at en ikke dykker barnet, verken hjemme i badekaret eller andre steder uten at det er kyndig personale til stede.

Dykkerefleksen!
Dykkerefleksen virker slik at om det kommer fremmede vesker (dvs. alt annet enn morsmelk og andre fysiologiske vesker) ned på området omkring strupelokket, slår dette sammen og blokkerer luftrøret. En ganske stor refleksreaksjon vil da følge etter.
Hjertefrekvensen blir senket til nesten halvparten, blodtrykket forhøyes, svelgningsbevegelser og armer og ben rører seg rytmisk slik at blodet omfordeles fra armer og føtter til livsviktige organer som hjerte og hjerne. Refleksen har derfor som hensikt å spare oksygen til man kommer opp til overflaten igjen.
Hvor lenge skal vi holde på?
Når barnet ikke lenger får tilbud om å delta på babysvømming, bør foreldrene fortsette å gå i basseng med jevne mellomrom for å holde ferdigheten ved like. Tromsø Svømmeskole tilbyr småbarnssvømming, foreldre/barn- kurs som bygger på ferdighetene fra babysvømmingen.

Hvor kan vi ha babysvømming?
Babysvømming kan drives i alle bassenger med automatisk kloringssystem. Vanntemperaturen må være minst 32 grader C. Erfaringsmessig er 34 grader best.

Første gang på babysvømming
Sett av god tid til besøket. Planlegg søvn og mating. En uthvilt og mett baby vil trives bedre i vannet.
Ta med ekstra håndklær og regn med at det kan være vått der man skal sette fra seg babyen inne i hallen. I vannet skal babyen ha på seg en badebleie av tøy. Denne skal fange opp eventuelt ”ukontrollert utslipp”.
Vi selger badebleie for kr 150, og vi tillater ikke engangs badebleie.
La babyen få god tid til å venne seg til svømmehallmiljøet. God kroppskontakt er det som får den til å føle seg trygg. Alle skal ha en grundig kroppsvask før de går i bassenget. Dette gjelder også babyen. Skyll av all såpe og tørk deg før dere går til bassenget. Vent i bassengområdet til instruktøren ber dere gå i vannet.
Tull et stort håndkle rundt babyen med en gang den løftes ut av vannet. Ta av trusa først.
Etter bading bør du vaske bort alt klorvann.

 Forberedelser hjemme
Før man går i bassenget er det viktig å forberede seg hjemme. Har man badekar kan man fylle det til randen og la babyen bevege seg her. Rommet bør være godt oppvarmet og minst mulig av babyens våte hud bør eksponeres i luft.
Temperaturen på vannet bør ligge på ca. 36-37 grader når badene starter. Dersom bassenget man skal benytte holder mindre enn 34 grader, bør badetemperaturen hjemme gradvis over tid senkes ned mot den aktuelle bassengvannstemperatur.
I forbindelse med bading av babyen bør man la det komme litt vann i ansiktet. Det skjer best ved at vannet tømmes bakfra over nakke og hode slik at mer og mer etter hvert renner over ansiktet. Bruk handa som øse mens hodet lutes forover. Litt salt i vannet vil dempe eventuell irritasjon i øyne og nese.  Det er viktig at barnet er vant til å dusje før første time.
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen