Barn - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Barn

Gruppene for barn  er beregnet for alderen 5 – 12 år.
Vi setter sammen gruppene ut fra ungenes forutsetninger; der vi tar hensyn til både alder, fysisk og sosial utvikling og svømmeferdigheter.

På noen grupper har vi tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne.
 
Vi har for tiden ti grupper på Kvaløysletta ungdomsskole og tre grupper på Mortensnes. Gruppene går én dag i uka, tirsdag, eller torsdag. Det er 15-18 deltakere på og vi har normalt 3-4 autoriserte instruktører på hver gruppe.

Annet
I menyen til venstre finner du "Barnegruppene" med mere informasjon om:
  • Begynneropplæring og vanntilvenning
  • Videregående svømmeopplæring

Noen grupper er med på NSF sin årlige kampanje: Svøm Langt.

Vi deltar også på Sonesvøm , svømmingens alternativ til "onsdagsrennene".
Her er informasjon om Sonesvømmen i Tromsø

Norges idrettsforbund har laget en ny brosjyre om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen