Begynneropplæring - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

OM OSS > Informasjon > Barnegruppene
Begynneropplæring, alder 6-10 år

Første del av begynneropplæringen handler om at barna skal bli trygge i vannet.
På svømmegruppene er det 16-18 barn og 3-4 instruktører. Barna deles i mindre grupper, hver med sin instruktør. Vi vektlegger trygghet og mestring.

Begynneropplæringen omfatter fire nivåer: Hval - Skilpadde - Pingvin og Selunge. Det er 20 delmål /kjerneøvelser i begynneropplæringen

Hvert nivå har sine kjernefunksjoner og er bygd opp med delmål, eller kjernefunksjoner. Når barnet behersker alle delmål/kjernefunksjoner, så får det et merke som bevis på ferdighetene.1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner
4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen

5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust

10. Gli på magen -> linjeholdning
11. Gli på ryggen -> linjeholdning
12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> dreie kroppen på magen -> crawlbeinspark
15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust


16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
17. Crawlsvømming uten pust
18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen