Dokumenter - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Intranett
Dokumentarkiv

Sjekkliste for merkekrav, begynneropplæring (PDF)

Timeliste ny2016 (XLSX)
Reiseregning ny2017 (XLSX) husk originale bilag


Skatteregler for frivillige organisasjoner gir ramme for hvor mye godtgjøringer vi kan gi. Kort oppsummert kan du (skattefritt) motta lønn opptil kr 10.000/år (2016)  og andre godtgjøringer opp til 10.000/år.
Når du er instruktør i TSS og har betalt medlemsavgift (kr 100), får du:
  • Svømmeopplæring for barna dine for kr 100 per barn per gruppe
  • Godtgjøring for svømmeopplæring  (Fastsatt av styret og er satt til kr 160,- per time (60 min))
Dette fordeles av svømmeskoleansvarlig  etter at du har fylt ut og sendt inn timelista (hele excelfila) med antall timer  og  antall kjørte km:
  • xx km á kr 4,20 (statens satser 2016, Tromsø)
  • Resterende utbetales som lønn
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen