Politiattest - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Informasjon
Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

I Tromsø Svømmeskole er det Rita og Trond Kristoffersen som har ansvar for at alle våre instruktører har gyldig politiattest. Les mer om ordningen her

Hva skal Tromsø Svømmeskole gjøre?
  • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det er oppnevnt en vararepresentant (fra styret).
  • Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
  • Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
  • Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Du trenger politiattest før du tar instruktørutdannibg. Du vil på forespørsel til  post@tromsosvommeskole.no motta en bekreftelse på formål om politiattest. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
  • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
  • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen