Små barn - Tromsø Svømmeskole

Tromsø Svømmeskole
Gå til innhold

Hovedmeny:

Små barn

Aktivitetene for små barn  er for målgruppen 1,5 – 5 år.  Også på denne gruppa er foreldre (kun en) sammen med barn.  

Vi har tilbud til denne gruppen på StElisabeth. Vanntemperaturen er ca 33 grader.
En av foreldre er med barna i vannet på alle gruppene. Det er et ønske at barn over 2 år har gått på babysvømming tidligere.

Siden mange som har gått  på babysvømming fortsetter på tilbudene til små barn, er det få plasser "ledige".

Buttons:
Til denne gruppen har vi laget en del buttons som vi gir barna sammen med diplomet.
     
     
Mål:
Å utvikle vannglede , trygghet og trivsel i vann, stimulerer motoriske utvikling, selvberging og selvstendighet i vann.

Metodikk:
Foreldrene deltar aktivt i vannet, all aktivitet foregår på barnets premisser. Læring skjer gjennom lek, sang og moro! Instruktørene legger opp til aktiviteter der barn og foreldre koser seg sammen, og vi unngår press på prestasjon.  Her finner dere sangene som vi bruker

Progresjon skjer i takt med barnets utvikling. Barna har glede av hverandre, og lokkes gjerne med i leken. Noen av aktivitetene er lagt opp som sangleker.

Vi legger vekt på økt selvstendighet, slik at barnet opplever egen mestring. Aktivitetene bygger på de første delmålene fra begynneropplæringen.
 

Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen Telefon: +4794438843 (kun SMS)
Postadresse: Soppsvingen 26, 9102 Kvaløysletta
Kontonr: 4750 11 02128
Organisasjonsnr: 989 511 823

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen